Revalidatiepark aan ziekenhuis

Klant
Natuurpunt
Plaats
Bonheide
Datum
01/11/2018
Info
4 Hectaren (natuurgebied)

In opdracht van natuurpunt stond ECOLAND+dsgn in voor het opstellen van het conceptueel ontwerp van het park aan het Imelda ziekenhuis te Bonheide. Het park is een dikke 4 hectare groot en sluit aan aan verschillende natuurgebieden (waaronder mispeldonk)

 

Zeer typerend in de omgeving is de aanwezigheid van het heidelandschap. Door een kapbeleid op te stellen en het rooien van uitheemse en minderwaardige bomen konden we een centrale open as creëren (corridor). Door de aanvoer van heidemaaisel kan het natuurlijk ontwikkeling van het heidegebied gestimuleerd worden.

 

In het park wordt worden verschillende soorten van recreatie benaderd. door te werken met een hiërarchie in paden en in inplannen van verschillende systemen kan door alle doelgroepen gebruikt maken van het park.

 

Enkele factoren die deel uitmaakte van het concept waren: rolstoelvriendelijkheid, revalidatie, ontspanning, herkenbaarheid, familie, ontmoeting, versterken van natuur, …

Het conceptueel plan wordt opgesteld om alle betrokkenen te informeren met onze doelstellingen voor een optimale ontwikkeling van het park. Het is maar een eerste stap in de transformatie van het park. De volgende ontwerp themas zullen in samenspraak met het ziekenhuis, personeel, patiënten, bezoekers, gemeentebestuur, … opgesteld en uitgewerkt worden.

 

© Ecoland+dsgn 2020 | EXPLICIET